Rozród obejmuje wszystkie procesy związane z tworzeniem osobników potomnych. Nie dotyczy on tylko i wyłącznie samego rozmnażania, ale także wszystkich zjawisk z nim związanych. W chowie i hodowli bydła jest to jedno z najważniejszych zagadnień, a żeby nim zarządzać trzeba mieć naprawdę dużą wiedzę i doświadczenie. Również tutaj błędy mogą przyczynić się do strat w produkcji mleka i wzroście jej kosztów. Mówiąc o rozrodzie bydła mamy na myśli szereg czynników decydujących o jego skuteczności, m.in.:

 • dobrostan,
 • płodność,
 • skuteczność zapłodnienia,
 • przebieg ciąży,
 • poród,
 • opieka poporodowa nad zwierzętami.

Musimy dopilnować wszystkich powyższych czynników,aby mówić o efektywności rozrodu. W tej kwestii mamy Państwu do zaoferowania gro naszych usług, a mianowicie:

 • doradztwo,
 • kontrola płodności zwierzęcia,
 • zabiegi inseminacyjne,
 • ultrasonograficzne potwierdzenie ciąży,
 • pomoc porodowa.

Możemy także kompleksowo zająć się Państwa stadem, co opisaliśmy tutaj.