Leczenie encyklopedycznie to:

wszelkie metody postępowania mające na celu przywrócenie zdrowia lub złagodzenie objawów choroby.

Weterynaria z kolei to encyklopedycznie:

nauka o chorobach zwierząt, ochronie ich zdrowia, higienie żywności pochodzenia zwierzęcego oraz zespół umiejętności praktycznych związanych z zapobieganiem chorobom i zwalczaniem ich, leczeniem chorych zwierząt i ochroną ludzi przed chorobami odzwierzęcymi.

Zatem leczenie w weterynarii to nie tylko metody przywracające zdrowie i ratujące życie zwierząt lecz także dbanie o ochronę ludzi. Należy pamiętać, że niektóre patogeny zwierzęce mogą przysporzyć problemów także zdrowiu człowieka, szczególnie w przypadku zwierząt rzeźnych. Leczenie to także różnego typu środki terapeutyczne: antybiotyki, hormony, substancje przeciwzapalne. Ich stosowanie powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza weterynarii z zachowaniem odpowiednich okresów karencji do spożycia, gdyż mogą one negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi. W związku z powyższym mając chore zwierzę, zgłoś się z tym problemem do odpowiedniego lekarza.