W celu generowania wysokiej dochodowości gospodarstwa, stado powinno być odpowiednio zarządzane. Można tutaj wskazać kilka obszarów pracy, m.in.:

 • zdrowie,
 • utrzymanie,
 • żywienie,
 • płodność krów,
 • jakość mleka,
 • organizacja pracy,
 • zarządzanie finansami.

Możemy Państwa odciążyć w kilku aspektach hodowli i zaproponować opiekę weterynaryjną nad stadem. Jest to kompleksowa, abonamentowa usługa, która obejmuje:

 • stałą kontrolę zdrowotności krów,
 • stałą kontrolę płodności krów,
 • stałą kontrolę zacieleń,
 • opiekę okołoporodową krów,
 • doradztwo.

Zapewne poprawi to Państwa sytuację w wielu kwestiach hodowli. Zapraszamy!