Profilaktyka encyklopedycznie to

zespół działań i środków stosowanych w zapobieganiu występowaniu zjawisk niepożądanych i negatywnych w przyrodzie, w tym w życiu ludzkim, jednostkowym bądź społ.;

Pojęcie to jest najczęściej stosowane przy określaniu zabiegów mających na celu zapobieganie wszelkim odchyłom od ogólnie przyjętych norm w różnych aspektach życia społecznego. Te działania zapobiegawcze w poszczególnych dziedzinach różnią się metodami, dlatego wyodrębniono także różne dziedziny profilaktyki: medyczna, społeczna, wychowawcza, środowiskowa, przeciwalkoholawa, itp. Nas interesuje oczywiście profilaktyka medyczno-weterynaryjna, którą podzieliliśmy na cztery najważniejsze działy:

  • higiena doju,
  • badania laboratoryjne,
  • choroby zakaźne,
  • żywienie.

Zapraszamy do zapoznania się z w/w odnośnikami, których opisy znajdziecie Państwo w zakładkach działu Profilaktyka.