W Polsce dominującymi oborami są typu uwięziowego, w których to krowy 80% czasu są bez ruchu i możliwości ścierania racic. Jeśli nie pomożemy im w tym sztucznie, może dojść do przerostów, stanów zapalnych, różnego typu deformacji narządów ruchu zwierzęcia,a co za tym idzie strat w produkcji mlecznej, wysokich kosztów leczenia i brakowania zwierząt. Może nas w tym wspomóc zabieg korekcji racic. Warto go wykonywać regularnie jako profilaktykę schorzeń układu lokomocji, co wpłynie pozytywnie na jakość hodowli i produkcji. Zaniedbanie tego może okazać się bardzo kosztowne.

Korekcję racic wykonujemy już od 2007. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem. Pracujemy na profesjonalnym sprzęcie. Możemy się poszczycić nowoczesnym poskromem, a mianowicie KVK HYDRA KLOV – 800-1, dzięki któremu można korygować racice z zachowaniem bezpieczeństwa człowieka i zwierzęcia. Sposób unieruchomienia w tym poskromie jest komfortowy dla krowy i osoby na nim pracującej – zapewniony pełen wgląd w racicę, zachowana naturalna pozycja krowy, co pozwala w pełni ocenić jej postawę. Możliwe jest także wykonywanie w tym samym czasie korekcji przez dwie osoby (przód-tył), co wpływa na czas trwania zabiegu.

Poskrom KVK w użyciu – tył
Poskrom KVK w użyciu – przód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy! Świadczymy również abonamentową opiekę korekcyjną nad stadem, co może być ekonomicznym rozwiązaniem.