18
- Luty
2020
Posted By : issavet
UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

po 14 grudnia 2019r.

Legalny ubój zwierząt kopytnych poza rzeźnią może odbyć się, gdy zwierzę złamało kończynę, kręgosłup lub doznało innego urazu, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i transport do rzeźni!

Postępowanie

Gdy zaobserwujemy, że zwierzę uległo wypadkowi i nie jest w stanie się samodzielnie przemieszczać:

  1. Wzywamy lekarza weterynarii, zajmującego się zwierzętami gospodarskimi – to on stwierdza, czy zwierzę nadaje się do uboju z konieczności, leczenia lub uśmiercenia.
  2. Jeśli lekarz orzeknie konieczność uboju:
  • należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii właściwym terytorialnie dla gospodarstwa, który przeprowadzi badanie przedubojowe i wystawi urzędowe świadectwo zdrowia zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.
  • Kolejno kontaktujemy się z rzeźnią, której pracownik dokona takiego uboju poza rzeźnią i przetransportuje w odpowiednich warunkach tuszę i wnętrzności, które w rzeźni zostaną poddanie badaniu poubojowemu, celem oceny przydatności do spożycia.

Rzeźnia będzie wymagała od nas w/w urzędowego świadectwa zwierzęcia z pozytywnym wynikiem badania przedubojowego oraz oświadczenia rolnika (druk udostępnia powiatowy lekarz weterynarii).

  • Następnie w ciągu 7 dni trzeba zawiadomić ARiMR o uboju.
  1. Jeśli w pierwszym punkcie postępowania zalecono uśmiercenie zwierzęcia, to dokonuje tego lekarz weterynarii środkiem do usypiania, a tusza poddawana jest utylizacji lub za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania zwierząt futerkowych.

4. W przypadku zdrowych zwierząt kopytnych do 6 miesiąca życia, które uległy wypadkowi, możliwy jest ubój w celu pozyskania mięsa dla własnych potrzeb, przy czym konieczna jest obecność lekarza weterynarii (mięsem takim nie wolno handlować).